Een Hardvochtige Vader Poster ✓

Belgium, 1924

37 x 26 in (94 x 66 cm)

ID #LBTRAVELTABLE01-Z-73

Vintage Belgian theater poster advertising the comedy The Hard-Hearted Father. The mischievous look on the woman's face as she glances back at the leering men embodies the tone of this presumably raunchy comedy.

"Alhambra. Tooneelkring de Dijlezonen. Onder het Eere, Voorzitterschap van den Heer Lt Kolonel Van Tilt. Groot lachsuccees in 3 bedrijven door Van Moser. Voorafgegaan door Het Kind, tooneelspel in een bedrijf door Herm Heyermans." (Alhambra. Theater circle de Dijlezonen. Under the Honor, Presidency of Mr. Lt Colonel Van Tilt. Great comic success in 3 acts by Van Moser. Preceded by The Child, theater play by a company by Herm Heyermans.)

Artist: J.M.

Printer: Jos Meulemans, Leuven

Year: 1924

Condition: Good, please note crases and some ink printed outsider the poster border,  part of an original printer error

Poster is linen-backed on canvas

 

*updated 2022

1920 1924 500-1000 belgian belgium comedy comic dutch leuven louvain performance play size-37x26 theater vintage posters woman