Klasztor Shao Lin

Poland, 1982

26 x 39 in (66 x 99 cm)

ID #PFPJ85-002

Title - Shaolin Temple

Directors - Chang Hsin YenXinyan Zhang

Starring - Cui Zhi Qiang, Liu Huai Liang, Xinyan Zhang

Polish film poster.

100-250 action black chinese dragon film foot kick kung fu martial arts original posters poland polish polish film polish film posters polish posters scale shaolin size-26x39 snake vintage posters yellow