Otello - Giuseppe Verdi

1976

27 x 39 in (69 x 99 cm)

ID #PFPK262-017

Polish Theater

100-250 250-500 cinema film foreign films movie posters movies original polish film othello poland polish polish language shakespeare size-27x39 theater vintage polish posters