Rikszarz

Walkuski, 1985
27 x 37 in (69 x 94 cm)
ID #PBPJ209/268
Title - Rickshaw Boy

Directors - Zifeng Ling

Starring - Zongxiang Guan, Gaowa Siqin, Bide Yan, Fengyi Zhang, Ziyue Zhao, Li Tang, and Yin Xin

Artist - Wieslaw Walkuski

Polish film poster.

250-500 black and white danger feet film original posters poland polish polish film polish film posters polish posters size-27x37 spikes thorns vintage posters

More from $250 to $500


Y2K = OK Recycled Painting
Y2K = OK Recycled Painting
U.S.A, 1999
12 x 39 in 30 x 99 (cm)
$350
Mealtime Paper Bag Painting
Mealtime Paper Bag Painting
U.S.A, 1998
19 x 16 in 48 x 41 (cm)
$375
Group Gathering Paper Bag Painting
Group Gathering Paper Bag Painting
U.S.A, 1998
19 x 16 in 48 x 41 (cm)
$375
Women Eating Paper Bag Painting
Women Eating Paper Bag Painting
U.S.A, 1998
19 x 16 in 48 x 41 (cm)
$375
Pensive Man Paper Bag Painting
Pensive Man Paper Bag Painting
U.S.A, 1998
19 x 9 in 48 x 23 (cm)
$250
Man in Cafe Paper Bag Painting
Man in Cafe Paper Bag Painting
U.S.A, 1998
16 x 9 in 41 x 23 (cm)
$250