Ustawa Krn O Nacjonalizacji Przemyslu

Poland 1975

27 x 39 in (69 x 99 cm)

ID #PFPC275-016

Artist - M. Szostak

Krn Law on Nationalization of Industry

Political poster

100-250 environmental gas industrial industry nationalization of industry original posters political size-27x39 vintage posters