V. Ogolnopolska Wystawa Marynistyczna

1964

28 x 40 in (71 x 102 cm)

ID #PFPK293-018

Translation: V. Ogolnopolska Maritime Exhibition

GD

100-250 250-500 boats festival horizontal marine life poland polish polish artists ships size-28x40 Vintage Polish posters

More from $100 to $250