Zona Odeszla (Zhena Ushla)

Poland 1978

26 x 39 in (66 x 99 cm)

ID #PFPC79/287

Title Zhena Ushla - Wife Has Left

Director(s) - Dinara Asanova

Cast - Elena Solovey, Valeriy Priyomykhov, Yekaterina Vasilyeva, Mitya Savelyev and Aleksandr Demyanenko

Artist - Andrezj Pagowski

Polish Film Poster

100-250 film Film posters for sale movie posters for sale original posters philip williams posters polish posters poland polish polish film polish film posters polish posters poster museum polish posters postermuseum polish posters postermuseum polishposters size-26x39 vintage posters

More from $100 to $250