Zona Odeszla (Zhena Ushla)

Poland 1978
26 x 39 in (66 x 99 cm)
ID #PFPC79/287
Title Zhena Ushla - Wife Has Left

Director(s) - Dinara Asanova

Cast - Elena Solovey, Valeriy Priyomykhov, Yekaterina Vasilyeva, Mitya Savelyev and Aleksandr Demyanenko

Artist - Andrezj Pagowski

Polish Film Poster

More from $100 to $250


Space Jam "Michael"
Space Jam "Michael"
U.S.A, 1996
27 x 41 in 69 x 104 (cm)
$120
Dario Argento Opera
Dario Argento Opera
Italy, 1987
39 x 55 in 99 x 140 (cm)
$150
Danzón
Danzón
Italy, 1992
39 x 55 in 99 x 140 (cm)
$200
Dark Bar
Dark Bar
Italy, 1989
39 x 55 in 99 x 140 (cm)
$175
Daddy Nostalgie
Daddy Nostalgie
Italy, 1990
39 x 55 in 99 x 140 (cm)
$150
Darkman
Darkman
Italy, 1990
39 x 55 in 99 x 140 (cm)
$100