Zyczliwi Sasiedzi

Socha Romuald 1985
26 x 39 in (66 x 99 cm)
ID #SPFPK72-006
English Title: Kindly Neighbours

Directors: Zheng Dongtian and Xu Guing

Cast: Feng Hanyuan, Wang Pei Xu and Zhong Quan

100-250 arts cinema dog mouth film mask movie posters movies original film posters poland polish polish film posters red face size-26x39 tounge vintage posters