Laat Ons Betoogen Voor Den Vrede Poster

Belgium, 1925

43 x 29 in (109 x 74 cm)

ID #FF12C-PK11-S

"Eerste Mei! Laat Ons Betoogen Voor Den Vrede! / Gij hebt uw leve gegeven om den oorlog voor altijd te dooden; nochtans dreigen er nog gevaren. De internationale Reaktie verwekt gedurig nieuwe geschillen. Maar de arbeiders waken. In de geheele wereld strijden zij zonder verpoozing, om door ARBEID, in VREDE en RECHTVAARDIGHEID, een schooner leven te doen ontstaan!"

Image: A man holds a skull contemplatively while a woman and her baby stand near. Behind them, the ruins of an industrial city stand.

English translation: "First May! Let Us Demonstrate For Peace! / You gave your life to kill war forever; However, dangers still loom. The international reaction is constantly creating new disputes. But the workers are watching. Throughout the world they fight without pause to create a more beautiful life through WORK, in PEACE and JUSTICE!"

Printer: Belgische Werkliedenpartij

Condition: Fair

Material: Paper

250-500 belgian belgium dutch industry peace political poster postwar propaganda size-43-x-29 vintage poster war