He Did His Duty Will You Do Yours

20 x 30 in (51 x 76 cm)
ID #101554

More from $250 to $500


Grafika Ksiazki
Grafika Ksiazki
Poland, 1962
24 x 34 in 61 x 86 (cm)
$250
Ziemia Krakowska
Ziemia Krakowska
Poland, C.1960s
24 x 34 in 61 x 86 (cm)
$250
Faust
Faust
Poland, 1965
24 x 34 in 61 x 86 (cm)
$250
Zwyciezyly Kobiety
Zwyciezyly Kobiety
Poland, C.1960s
24 x 34 in 61 x 86 (cm)
$250
Tam Tam
Tam Tam
Poland, C.1960s
24 x 34 in 61 x 86 (cm)
$250
St. Wyspiański Wesele
St. Wyspiański Wesele
Poland, C.1960s
24 x 34 in 61 x 86 (cm)
$250